قوانین و مقررات

 

قوانین و شرایط استفاده

کلیه خدمات این سایت در چارچوب مقررات جمهوری اسلامی ایران ایران می باشد در صورتی که هر کدام از خدمات سایت مغایر با مقررات جاری باشد گزینه مربوط غیر فعال خواهد شد و دسترسی به گزینه مربوطه بسته خواهد شد تا زمانی که منع قانونی برطرف گردد.
شرکت تحلیل گران طلا هیچگونه دخالتی در معاملات ندارد فقط اطلاع رسانی و پردازش نمودارها را انجام می شود.
قیمت ها و نمودارها ار منابع معتبر و رسمی بروزرسانی میگردد.